Skal kartlegge steder for sjøkabel i Hadselfjorden

Dykkerbåten Garm som skal benyttes ved kartleggingen.   Foto: Fagdykk AS

Hadsel


I forbindelse med Statnett sitt arbeid for å fornye sjøkabelen over Hadselfjorden (fra Melbu til Fiskebøl), er entreprenør Seaworks i Harstad valgt til å utføre forberedende arbeider ved ilandføringsstedene på hver side av fjorden. Dette står å lese i en pressemelding.

Seaworks vil utføre arbeidet i samarbeid med Fagdykk AS. Det første de skal gjøre, er å utføre en survey/kartlegging av ilandføringsområdene henholdsvis ved Husby på Melbu og i Vedvika på Fiskebøl.

Kartleggingen bli utført mot slutten av august, med planlagt oppstart 24. august. Arbeidet vil bli utført av dykkere i sjøen og være synlig ved at dykkerfartøyet Garm vil være lokalisert nært land på ilandføringsstedene.

Årsaken til at kabelanlegget over Hadselfjorden skal fornyes, er for for å sikre strømforsyningen i regionen. Arbeidet med å legge selve sjøkabelen planlegges gjennomført i juni-juli 2022. Det nye kabelanlegget skal etter planen settes i drift i september neste år.