Vil at Hallparken skal drifte Storheia arena

Kommunestyret i Hadsel skal denne uka se på den videre fremdriften i prosjektet Storheia Arena. Det foreslås blant annet å inngå avtale med Hadsel Hallpark om driftsansvaret, som vil bety 70 000 kroner i inntekt for Hadsel Hallpark.

Inn­tje­ning: Fra mål­om­rå­det på Stor­heia på Arctic Race 2019. Inn­tje­nings­po­ten­si­a­let til Stor­heia Arena skal vur­de­res i lø­pet av 2023, for å se på mu­lig­he­ten for eks­ter­ne ak­sjo­næ­rer. Foto: Ma­ri­us Birkeland. 

Hadsel

I saksfremlegget til saken, hvor Fase 2 nå skal avsluttes og den videre driften skal fastsettes, er det hallparken som får oppdraget med å drifte anlegget. Det forutsettes imidlertid at Hadsel Hallpark blir miljøfyrtårnmerket, og kommunen vil bidra med oppstartshjelp for en etablering av en felles forening for kultur og idrettslag.