Får dronefag - restaurantfag opprettes senest i 2022

foto
Nå er linjene de kommende årene vedtatt for de videregående skolene i Vesterålen. Foto: Akrivfoto