Får dronefag - restaurantfag opprettes senest i 2022

Nå er linjene de kommende årene vedtatt for de videregående skolene i Vesterålen. Foto: Akrivfoto