–Vi bør søke statlige midler for å få ryddet opp forurensninga