Positiv til at disse turistanleggene på Børøya kan bli boliger