Planlegger modernisering og utvidelse av fabrikken