Sea Safari blir Whale2Sea: Får 2,5 millioner i forskningsmidler

Det å kom­me tett inn på hva­len er en fan­tas­tisk opp­le­vel­se for tu­ris­ter. Sam­ti­dig øns­ker Whale2Sea å kob­le hval­sa­fa­ri med bæ­re­kraft og kunn­skaps­for­mid­ling. Foto: Mar­ten Bril