Dette foreslår kommunen å gjøre med travbanen på Jennestad