Sture foreslår å betale for studenthybler i Tromsø

foto