Vil ha felles forståelse for vannscootere i Vesterålen