– Det er første gang på de 35 årene jeg har vært i selskapet at jeg kan erindre at det har skjedd en personskade om bord i en båt

foto