Nordland Venstre vil ikke fortelle hva de mener om lederdebatten i partiet