Vil gi oppdrettslaksen et ekstra kromosomsett

foto