Regjeringen vil gi 181 millioner til barn i lavinntektsfamilier