Disse kravene vil ministeren ha til nye oppdrett

foto