Så mange kan stemme under sametingsvalget

KAUTOKEINO 20080429: Konfirmanter utenfor Kautokeino kirke i samedrakta til Kautokeino. Samekofte -skaller. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald /NTB