foto
Restaurantdriver Halvar Ellingsen er på godfot med Bork og Brage. Foto: Idar Ovesen

– Det vi driver med er sunt, gammeldags bondevett