Første basseng hos Andfjord skal snart fylles med vann

foto
Martin Rasmussen i Andfjord Salmon la fredag frem rapport for første halvår i år. Nyheten er at man nå går i gang med å fylle vann i det første bassenget på Kvalnes og dermed legge grunnen for å sette ut laks til våren. Foto: Jørn Aune