Flere politikere vil vurdere utbygging av «sine» vassdrag