Matz (H) skar gjennom i brannstasjonsak

foto
Formannskapet i Andøy har bestemt at Andøy kommune skal bygge ny brannstasjon på denne tomta på Andenes og ber teknisk etat om å startet arbeidet med reguleringsplan. Foto: Jørn Aune