Leverte meldekort til NAV og fikk lønn fra arbeidsgiver

foto