– Utenrikspolitikk hører ikke hjemme i kommunestyresalen