Utelukker ikke at han kan fortsette som ordfører

foto