Ser etter medeiere: – Jo flere vi er, jo større gjennomslagskraft har vi