Bruker flere hundre millioner kroner i lokalsamfunnet: – Opptatt av å dyrke lokal aktivitet