Oppfordrer storbåtene til å levere i Vesterålen

foto