Deltok på tokt til Svalbard: – Det å være i Arktis gir perspektiv