Vil beholde senket formueskatt, men foreslår å skru opp eiendomsskatten i Bø

foto