Mindre sannsynlig med kvikkleire i Vesterålen

foto