Hålogalandsveien: MDG gikk på en kjempesmell

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) er saksordfører for saken i stortinget. Han er også leder for transport- og kommunikasjonskomiteen.