Hålogalandsveien: MDG gikk på en kjempesmell

foto