Andøyordfører, Knut Nordmo, har stor tro på fremtida. Men først må kommunen over den økonomiske kneika

foto
Handlefrihet: – En forutsetning for at kommunen skal være en god tilrettelegger krever økonomisk handlefrihet. Da må vi bestrebe oss på å komme ut med ei drift i balanse. Hvis ikke havner vi på Robek-lista, og da mister vi vår handlefrihet til å tilrettelegge for næringsutvikling, sier ordfører Knut Nordmo. foto: mette-H. Berger Amundsen Foto: mette-H. Berger Amundsen