Svært god respons på registrering av helsepersonell