– Jeg tror det hadde vært enklere hvis miljøet hadde vært mer åpent

foto