Planlegger nye blokker langs sjøkanten og vil fylle ut mer