Søker Samskap-støtte til etablering av mobilmaster på Hinnøya

foto