– Må få fortgang i tildeling av koronamidler

foto