Studier: Mishandling av barn fanges ikke opp under pandemien

Oslo 20201116. Illustrasjonsfoto av unge personer som "sliter psykisk». Depresjon Foto: Terje Pedersen / NTB