Betinget fraråding om mer laks i merd i Øksnes

foto