Avinor har fortsatt ikke avklart kostnadene på Evenes

foto