Avinor har fortsatt ikke avklart kostnadene på Evenes