– Det har begynt å synke inn hos folk at prosjektet kanskje ikke var så dumt

foto