Skatteprofessor mener formuesskatten ikke ødelegger for norsk eierskap