Selv ikke covid hindrer Dags AS i å gå med overskudd

foto