Sårbar situasjon for vesterålingenes tilgang til spesialisthelsetjenesten