Sortlending samlet inn penger og kjøpte matvarer til ukrainske flyktninger

foto