Kommunen klaget inn til Statsforvalteren for lange saksbehandlingstider