– Viktig at Sortland kommune er bevisst sin innkjøpsrolle

foto