Ekrenbyggingen i rute

Etter planen skal adkomstveien til nye Ekren bli påbegynt asfaltert til uka. Foto: Per Eivind Knudsen