Rødgrønn splittelse: Disse sakene kan det bli bråk om

foto