De rikeste vesterålingene er blitt fem milliarder rikere