Fremmer alternativt forslag om Innlandet skole

foto